درباره ما

شرکت نیروگاه های زنجیره ای برق قائم ابتدا موافقت اصولی خود را در سال 1381 از سازمان انرژی های نو ایران اخذ نمود و سپس اقدامات لازم در راستای انجام مطالعات امکان سنجی ساخت نیروگاه بادی در سطح کشور ایران را انجام داد. این شرکت پس از انجام مطالعات امکان سنجی موفق شد در سال 1385 قراردادهای خرید تضمینی برق خود را در مناطق جرندق استان قزوین و بینالود استان خراسان، به ترتیب با نام شرکت نیروگاه های زنجیره ای برق قائم فاز یک و شرکت نیروگاه های زنجیره ای برق قائم فاز دو با سازمان انرژی های نو ایران به عنوان نماینده وزارت نیرو منعقد نماید تا این شرکت ها از این طریق  بتوانند برق تولیدی خود را  با نرخ های تضمینی به وزارت نیرو بفروشند.
نحوه افزایش راندمان تولید، کاهش تلفات و میزان آلودگی صوتی توربین ها
​ با توجه به شرایط سایت، جهت کاهش تأثیر wake و افزایش راندمان نیروگاه، فاصله توربین ها حداقل 8 برابر قطر روتور در راستای جهت باد غالب و 5 برابر قطر روتور در جهت عمود باد غالب در نظر گرفته شده است. میزان تلفات wake برای پارک بادی بینالود 7.9 %  و برای پارک بادی جرندق 5.6% می باشد که این مقادیر مطلوب بوده و نشان دهنده فاصله مناسب بین توربین ها می باشد. میزان سر و صدا به هنگام شب در مناطق مجاور سايت نيروگاه بادي قائم در شب 45-50 دسی بل می باشد که این میزان از حد مجاز فراتر نمی رود.