درباره نیروگاه برق قائم

شرکت نیروگاه برق قائم با هدف تولید برق با بهره گیری از انرژی پاک فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ در سطح کشور ایران آغاز نموده است. پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت نیرو، با توجه به اهداف شرکت که همان تولید برق در بخش انرژی باد در مناطق مختلف کشور می باشد، ابتدا نام شرکت از شرکت نیروگاه برق قائم به شرکت نیروگاه های زنجیره ای برق قائم تغییر داده شد و سپس اقدام به اخذ مجوزهای لازم جهت تولید برق در دو منطقه از استان های کشور نمود.شرکت نیروگاه های زنجیره ای برق قائم، نیروگاه های برق بادی خود را در منطقه جرندق استان قزوین با نام شرکت نیروگاه های زنجیره ای برق قائم فاز یک و در منطقه بینالود استان خراسان را با نام شرکت نیروگاه های زنجیره ای برق قائم فاز دو به عنوان اولین بخش خصوصی بزرگترین نیروگاه های بادی کشور ایران را احداث نموده است.